Mga bagong libro sa Filipino!

Read this post in English!

Magandang balita! May mga bagong pambatang libro sa wikang Filipino, bilingguwal, at multilingguwal ang matatagpuan ngayun sa Wellington City Libraries. Mula sa kwento ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio Almario at iba pang premyadong manunulat gaya nina Jomike Tejido, Patricia Celina Ngo, Liana Romulo, Corazon Dandan Albano, tiyak na masisiyahan hindi lamang ang mga bata kung hindi ang buong pamilyang Pilipino at mga ibang mambabasa ng wikang Filipino.

Ilan sa mga kwento na inyong matatagpuan ay ang mga sumusunod:

Gustong Mag-aral ni Sula / Almario, Virgilio

Tunghayan ang kwento ni Sula, isang batang T’boli, kung paano napukaw sa kanyang murang edad ang kagustuhang matutong magbasa at magsulat.

Mga hayop na bibilangin / Wildsmith, Brian

Isang nakakatuwa at nakaka-engganyo na board book na may makukulay na hayop sa bawat pahina. Masayang mag-aral ng pagbilang at pagbigkas ng mga uri ng mga hayop sa Filipino.
“1 unggoy, 2 usa, 3 daga, 4 na paru-paru, 5 ibon….”


Nasaan po sila? : sa mga pista / Tejido, Jomike

Maaliw sa panibagong Search and Find na serye kung saan maaari nating hanapin ang mga bagay na matatagpuan sa nakakatuwa at makukulay na mga tanawin. Hanapin ang mga ito na nakatago sa iba’t ibang lugar na pangturista, mga pagdiriwang, o kaya ay sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas at sa Asya. Ang Nasaan Po Sila serye ay isang libro na bago at nakakaengganyong basahin para sa mga mag-aaral ng Ingles at Filipino.

Sari-Sari Mga Salitang Paulit-Ulit (A Book of Double Words) / Yambao, Auri Asuncion

“Bahay-bahayan… sabay-sabay… paruparo… waling-waling… liko-liko… yakap-yakap… “
Isang kaaya-aya at nakakaengganyong libro na puno ng paulit-ulit na mga salita. Sa Filipino, inuulit ang mga salita o bagahi ng isang salita upang gayahin ang tunog, diin, paigtingin, tipunin at pagsamahin ang mga ideya, at ipagdiwang ang pluralidad!


Sayaw ng mga Kamay / Que, Joanna

Tunghayan ang kwento tungkol sa magkaibigan na nalampasan ang mga hadlang para makapag-usap gamit ang Filipino Sign Language. Natutuhan nina Sam at Mai na mag-usap sa pamamagitan ng sayaw ng mga kamay. Inilarawan nila sa isa’t-isa kung ano ang mga nakikita at naririnig nila sa kanilang paligid. Ang resulta nito ay isang magandang pagkakaibigan kung saan hindi hadlang ang uri ng komunikasyon upang magkaintindihan.

That’s it, Pancit! / Ngo, Patricia Celina

“Masaya ang magkaroon ng dalawa sa maraming bagay pero minsan ay nakalilito.”
“Paano ako pipili sa dalawang kultura?”
“Dahil isa lang ako, paano ko malalaman kung sino talaga ako?”


Ako ba ay maliit? = Am I small? / Winterberg, Philipp

Ang librong ito ay isinalin sa higit na 200 wika at diyalekto mula nang ito’y mailathala. “Maliit ba ako?” Sundan si Tamia sa kaniyang paglalakbay at kaniyang pagtatanong sa mga hayop na kaniyang nakakasalubong. Tiyak na ikatutuwa ng mga mambabasa sa mga naging tugon ng mga hayop sa kaniya.


Tara, Itok! / Dandan-Albano, Corazon

Si Itok ay laging nag-iisa at napag-iiwanan dahil kalahati lamang ang kaniyang buntot. Mula sa makukulay na guhit ng ilustrador na si Ara Vilena, tuklasin natin ang kuwento ni Itok at kung paano niyang napagtagumpayan ang kaniyang kapansanan upang makahanap ng kaibigan.

My first book of Tagalog words : an ABC rhyming book of Filipino language and culture / Romulo, Liana

“Ang C ay para sa champorado, tsokolate at kanin, maniwala kayo o hindi. Ito ang almusal ko. Masarap habang mainit.” Kilalanin ang isang kasiya-siyang pamilyang Pilipino na magpapakilala sa atin sa tunog ng mga salitang Filipino na may kalakip na paliwanag tungkol sa lingguwistika at kultura na madaling mauunawaan ng mga bata. Matututunan sa bawat pahina ang mga pang-araw-araw na salitang mahalaga sa kulturang Pilipino na nakalahad gamit ang kaaya-ayang ABC-approach.

Bisitahin lamang ang website ng Wellington City Libraries at i-type ang mga salitang “Filipino Language Readers” o “Tagalog Language Readers” upang mahanap at mapareserba ng alin man sa inyong napiling libro. Maaari ding ipadala ang napiling ninyong libro sa pinakamalapit na sangay ng aklatan sa inyong lugar. Kaya ano pa ang hinihintay n’yo? Tayo nang magbasa sa wikang Filipino!

New Books in Filipino!

Read this post in Filipino!

Good news! Fresh titles celebrating the Filipino culture are up for grabs at Wellington City Libraries. These new children’s books in Filipino – including bilingual (Filipino-English), and multilingual (Filipino-English-Mandarin) stories too – will surely become your new family favourites. From stories written by National Artist for Literature Virgilio Almario and other award-winning writers like Jomike Tejido, Patricia Celina Ngo, Liana Romulo, Corazon Dandan Albano, this will be an enjoyable reading and learning experience not only for the kids but also the whole family, as well as other Filipino language readers.

Here are some titles you can check out.

Gustong Mag-aral / Almario, Sula ni Virgilio

This book tells the story of Sula, a young T’boli, and how in her young age she has stirred up the desire to learn to read and write.

Mga hayop na bibilangin / Wildsmith, Brian

A cute and engaging board book with colourful animals across the pages. Enjoy learning how to count and how to recite the names of animals in Filipino.
“1 monkey, 2 deer, 3 rats, 4 butterflies, 5 birds…..”

Nasaan po sila? : sa mga pista / Tejido, Jomike

Enjoy this new Search and Find book series where readers can search and look for objects hidden in fun and colourful landscapes. Find them hidden in different tourist spots, festivals, places in the Philippines and in Asia. Nasaan Po Sila series is a great new read for bilingual learners of English and Filipino.

Sari-Sari Mga Salitang Paulit-Ulit (A Book of Double Words) / Yambao, Auri Asuncion

“Bahay-bahayan… sabay-sabay… paruparo… waling-waling… liko-liko… yakap-yakap…”
A delightful and attractive book filled with repetitive words. In Filipino, we repeat words or part of a word to mimic sound, emphasise, intensify, gather and combine ideas, and celebrate plurality.

Sayaw ng mga Kamay / Que, Joanna

Discover this uplifting story of friends who overcame barriers using Filipino Sign Language. Sam and Mai learned to communicate with each other through the “dance of the hands,” describing in sign language what they can see and hear around them. The result is a beautiful friendship where the mode of communication is not a hindrance in understanding each other.

That’s it, Pancit! / Ngo, Patricia Celina

“Having two of many things is fun but sometimes confusing.”
“How do I choose one culture over the other?”
“Since there’s only one of me, how do I know who I am?”

Ako ba ay maliit? = Am I small? / Winterberg, Philipp

This picture book has been translated into over 200 languages and dialects since its publication. “Am I small?” Follow Tamia as she asks various animals that she meets on her journey and be surprised with the different responses she received. Be enchanted with every page filled with beautiful and imaginative pictures.

Tara, Itok! / Dandan-Albano, Corazon

Itok is always alone and is left alone because he only has half of his tail. From the colourful pictures of illustrator Ara Vilena, let’s explore Itok’s story and how his disability didn’t become a barrier in finding a friend.

My first book of Tagalog words : an ABC rhyming book of Filipino language and culture / Romulo, Liana

“C is for champorado, chocolate-and-rice porridge, believe it or not. I have it for breakfast. It’s best when it’s hot.” Meet a delightful Filipino family who will introduce you to the sounds of Filipino words along with child-friendly notes on linguistics and culture. Learn from each page where everyday words important to the Filipino culture are presented in an easy and playful ABC approach.

Visit the Wellington City Libraries website and type the words “Filipino Language Readers” or “Tagalog Language Readers” to reserve a copy of your chosen book. You can get them delivered to your nearest library branch. What are you waiting for? Let’s read in Filipino!