Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

O Fa'amatalaga e uiga i Gāluega

O le Fale Faitautusi Tūtotonu

(Victoria St, i le 'A'ai)

I le Fale Faitautusi Tūtotonu, o tusi i mea taugāluega o lo'o i le fogāfale muamua. O le nūmera e maua ai i le fata o le, 650.1 - 650.14. O matā'upu e aofia ai, o fa'amatalaga o le tagata ma gāluega sa galue ai, o talosaga mo gāluega, o fesoasoani e saunia ai mo initaviu (interviews) fa'apea auala ma metotia i le su'eina o galuega.

Mo le tupulaga talavou, o le vāega mo Tupulaga Mātutua e i le fogāfale pito i lalo. E maua ai fo'i nisi fa'amatalaga aogā.

Fa'amolemole fesili i le aufaigāluega a le fale faitautusi pe a e mana'omia se fesoasoani, ona e i ai matā'upu e tāgafa fa'atasi (related), a e ese'ese vaega o le fale faitautusi e maua ai.

management picture

O Lālā o le Fale Faitautusi

O tusi e uiga i gāluega e mafai ona maua i fuainumera lava ia, (650.1 - 650.14) i fatatusi. E tutusa itū'āiga tusi e uiga i le mata'upu e maua ai, ae e le tele.

Afai o se tusi e te mana'o ai o lo'o fa'aaogāina e seisi pe o lo'o maua i se isi fale faitautusi, e tatau ona e sa'ilia le lisi o tusi ma isi alagā'oa. E mafai ona e taofia se tusi i le tau e $2, ma e mafai ona auina ifo i le lalā o le fale faitautusi e latalata ane iā te oe.

E tele lava nisi upega o fa'amaumauga i le initaneti e maua ai ni fa'amatalaga tāua ma le talafeagai. Fa'amolemole fesili i le aufaigāluega a le fale faitautusi pe a e mana'omia se fesoasoani.

management picture management picture

Sa'iliga i le Kataloki (catalogue)

O le sā'ili'iliga muamua e mai le itūlau o le SA'ILIGA AMATA (basic search) E aipito sili ona lelei pe ā fa'aaogā le FA'ASOLO MATĀ'UPU (subject browse) po'o le UPU AUTŪ (keyword). O sā'ili'iliga o lo'o i lalo ifo e avea sa'o oe i le Kataloki (catalogue).

 • RESUMES (O TALA'AGA PUPU'U) e te maua ai tusi e fa'asino mai ai le tusiga o sou tala'aga - CV (curriculum vitae).
 • APPLICATIONS FOR POSITIONS (O TUSI O TALOSAGA MO GALUEGA) e te maua ai tusi i fautuaga ma fa'ata'ita'iga o le tusiina o tusi ma talosaga mo se galuega.
 • EMPLOYMENT INTERVIEWING (O TALANOAGA MO GāLUEGA) e te maua ai tusi e fesoasoani iā te oe a o e sauniuni o le a fa'atalanoaina oe mo se galuega.
 • JOB HUNTING (O le SA'ILIGA O GāLUEGA) e te maua ai tusi o fautuaga i auala e su'e ai galuega, e aofia ai ma le su'eina o galuega i le initaneti (internet).
 • OCCUPATIONS (O MATĀTĀ) e te maua ai tusi e fautuaina ai tomai ma le maualuga o tusi pasi ua maua e mana'omia, ina ia mafai ai ona apalai mo matātā i se galuega.
 • CAREER CHANGES (FESUIA'IGA O GALUEGA) e fesoasoani mo oe pe afai ua e mafaufau e sui lau galuega o lo'o e galue ai, ma ua e fia iloa pe fa'apefea ona fa'atino.
 • CAREER DEVELOPMENT (O le ATINA'EINA O TOMAI) e te maua ai tusi e uiga i le fa'aleleia ātili o ou tomai, ma e fa'amaualugaina ai e oe oe lava i le maketi o galuega ma faiva.
management picture

O Nusipepa ma Mekasini

E maua le le Dominion Post. i fale faitautusi uma. O avanoa faigāluega e fa'asalalauina ma fa'ailoa i pepa o le Aso Lulu ma le Aso To'ona'i.

E maua fo'i i le Fale Faitautusi Tutotonu nusipepa mai isi itū o Niu Sila, e aofia ai le NZ Herald, o le Press ma le Otago Daily Times.

E mafai fo'i ona e fa'aaogāina upega o fa'amaumauga e le totogiina i komepiuta i Fale Faitautusi uma lava o le A'ai o Ueligitone, e faitau ai nusipepa. E i ai la matou so'otaga ma nusipepa a Niu Sila ma nusipepa o va o mālō. (kiliki i pe afai o e i ai i se komepiuta e le totogia a le fale faitautusi, pe o e fa'aaogaina sa oe lava komepiuta i fafo atu).

management picture

O Nofoaga o Upega o Fa'amaumauga aogā

O komepiuta e lē totogia o lo'o i totonu o fale faitautusi ta'itasi, e mafai ona e o'o ai i Upega o Fa'amaumauga a le Malo o Niu Sila. E aofia ai so'otaga nei:

 • Department of Immigration, Matāgaluega o Femalagaiga, o fa'amatalaga i le su'eina o galuega i Niu Sila, o pemita faigaluega ma le tele o nisi fa'amatalaga.
 • Career Services Rapuara, Matātā tuto'atasi a le Mālō (Crown entity), e maua mai ai fautuaga ma ta'iala e uiga i galuega ma faiva.
 • KiwiCareers, o se upega o fa'amaumauga e fa'atupeina e le mālō e maua ai avanoa faigāluega i Niu Sila, o fa'amatalaga e uiga i falegaosioloa ma toleniga mo le fa'aleleia o tomai, fa'apea so'otaga i nisi upega o fa'amaumauga e talafeagai ai.
 • Seek, o le upega o fa'amaumauga lenei a Niu Sila mo avanoa faigaluega e pito sili ona ta'atele lona fa'aaogaina.
 • Job Stuff, o fa'asalalauga o avanoa faigaluega a nusipepa.
 • New Zealand Government Jobs Online, mo nisi fa'amatalaga e uiga i le faigaluega i Matagaluega a le Mālō.
 • National Library of New Zealand, feso'ota'iga o upega o fa'amaumauga mo avanoa faigaluega.

About | News