Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Rongorongon i bukin Makuri

Nen-boki i Nuka

(Victoria St, City)

E reke n te Central Library, booki i bukin makuri ao kaaria n te moan boraoatao. N te kabate ae numbana 650.1 - 650.14. Rongorongon i bukin CVs, kabarabaran makuri ao aro riki tabeua i bukin karekean makuri a kona naba n reke.

I bukia ataei ao te roron rikirake, e kona naba ni reke i aon tano.

Taiakoka titiraki nakoia aomata aika makuri n te Nen-boki i bukin baai aika ko tangiria.

management picture

Mangan Nen-boki

A kona naba ni reke booki i bukin makuri ni te Nen-boki aio, e titabo ma arei i eta, ao e uarereke teutana.

Nkana iai boki ae ko tangiria ao atia ni tangoaki, ko kona ni kakaea ni te kataloki. Ko kona naba ni bubuti ao ko taua n te $2.00 nakon te tai ae mawa i ai.

E rawata naba kawai ni ibwobwoki mai rouia tani makuri ni te Nen-boki. Ko kona ni titiraki i bukin te ibwobwoki.

management picture

Kakaean man te Kataloki

Ko kona ni kabongana man te BASIC SEARCH (kakaekin baai) i ao te tikureni. E bebete nkana e kabongana te SUBJECT BROWSE (norakin baai) ao te KEYWORD (taeka aika kakianato) ni kakaea.
Ao aio karaoana bwa e na kamakuri te kataloki:

  • RESUMES ao ena reke i ai te CV (rongorongo i bukim).
  • APPLICATIONS FOR POSITIONS e reke ikai boki i bukin koro leta ni ibwobwoki ba ena reke am makuri.
  • EMPLOYMENT INTERVIEWING e reke ikai te ibwobwoki i bukin tena ni titiraki i bukin te makuri.
  • JOB HUNTING e reke ikai booki i bukin kakaena makuri man te internet.
  • OCCUPATIONS e reke ikai makuri aika botau ma am beba ni reirei ngkana ko tangiria.
  • CAREER CHANGES e reke ikai makuri ae ko tangiri aika mawa nkana ko bia kitana am makuri ngkai.
  • CAREER DEVELOPMENT e reke ikai rongorongo aika botau ma am makuri, ao e kona ni buokiko i bukin katamaroan am makuri.
management picture

Niutibeba Boki ni rongorongo

E kona reke ni Nen-boki ni kabana te niutibeba ae te Dominion Post. Rongorongon makuri a kona ni reke ni te Katen-bong ao te Kaoono-bong.

Te Central Library (Nen-boki i Nuka) e kona ni reke iai niutibeba riki tabeua mai Niutilani NZ Herald, the Press ao te Otago Daily Times.

Ko kona naba ni kabongana te internet computers n te Wellington City Libraries ni warekia niutibeba aikai. (Click here ngkana ko kabongana te free internet PC nke te computer i tinanikun te Nen-boki).

management picture

Nora te Websites aio

E kona ni reke ana website te Tautaeka ni Niutilani n te free internet computers n Nen-boki ni kabana:

Our libraries I Joining I Borrowing