Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Nen-boki i bukia Aomata ni kabana i Wellington

E 12 matin te Nen-boki i Wellington. Ni tai tabetai a aranaki ba Mangan Nen-boki. Ko kona ni kabongana am kaati. E kona reke te ibwobwoki mai rouia tani makuri.

Central Library (Nen-boki i Nuka)
Aio te kabanea ni bubura ao a maiti booki i ai 65 Victoria Street, nte Civic Square. I ai te nan bati a buti i rarikina, kabongana te Willis Street bus stop), ao iai naba te kapaka i nano (i rarikin Harris Street). E uki

Monibong nakon Kabong man te 9:30am-8:30pm; Kanimabong man te 9:30am-8.30pm; Kaoonobong man te 9:30am-5:00pm; Tabati man te 1pm-4pm.
rongorongo riki tabweua

Central

Newtown Nen-boki
E rawata ikai boki ao niutibeba ao boki ni rongorongo ni taetae aika maiti. E reke i kai 13 Constable Street, Newtown. E kaan nakon te bus stop i rarikin Newtown Shops, i ai naba te 20-miniti carpark e uki

Man te Moanbong nakon te Kabong 10am-6pm; Kanimabong 10am-8pm; Kaoonobong 10am-12:30pm.
rongorongo riki tabweua

Newtown

I ai riki Nen-boki e maiti ai boki ni tatae aika kakaokoro. Aikai araia

Johnsonville Nen-boki
E reke ikai: 5 Broderick Road, Johnsonville. E rawata ikai te tabo ni baka ia te ka ao e kaan nakon te Nen-boki. E uki

Moanbong - Kabong 10am-5:30pm; Kanimabong 10am-8pm; Kaoonobong 10am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Karori Nen-boki
E reke ikai: 247 Karori Road, Karori.
Moanbong nakon te Katenbong, Kanimabong 9.30am-6pm; Kabong 9.30am-8pm; Kaoonobong 9.30am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Miramar Nen-boki
Te Nen-boki e tei i 68 Miramar Ave, aio te kawai ae bubura nakon Miramar, mataroan e kaitara te NZ Post shop. Ao e rawata te kapaka i ngkane.

E uki man te Moanbong 10am-8pm Kauabong nakon te Kanimabong 10am-6pm; Kaonobong 10am-12:30pm.
rongorongo riki tabweua

Miramar

Ruth Gotlieb (Kilbirnie) Nen-boki
E reke ikai: 101 Kilbirnie Crescent, Kilbirnie. E rawata nab ate kabaka ao e kaan nakon te Nen-boki. E uki

Moanbong - Katenbong, Kanimabong 10am-6pm; Kabong 10am-8pm; Kaonobong 10am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Nen-boki ni kabana a in ni bong ni motirawa.

a maiti riki rongorongo nakon Nen-boki ni kabana i Wellington

Kilbirnie

Our libraries I Joining I Borrowing