Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Papaano ako sasapi sa aklatan?

Kailangang mong magdala ng:

  • Pagkakakilanlan (pasaporte, kard sa bangko, o kard sa iskuwela)
  • Isang sulat o account na nasa iyong pangalan at tirahan. (Magbibigay sa iyo ang bangko ng imprenta na nakasulat ang iyong tirahan).
  • Pangalan at tirahan ng sinuman na hindi mo kasama sa iyong tirahan.

Kung ikaw ay mayroon ng library kard:

  • Huwag ibigay ang iyong kard sa sinuman
  • Sabihan mo kami kung ikaw ay lumipat ng tirahan
  • Sabihan mo kami kung nawala o ninakaw ang iyong kard.

Ano ang halaga nito?

Walang bayad ang pagsapi at paghiram ng mga libro kung ikaw ay naninirahan sa Wellington.

Bagay Halaga Huling Pagsauli
Libro Libre - 3 Linggo 80c -1 araw
Magasin 50c - 1 Linggo 60c -1 araw
Mga CD $1 - 1 Linggo 60c -1 araw
Video $3 - 1 Linggo $1 -1 araw
DVD $4 - 1 Linggo $1 -1 araw

Ang lahat ng hiniram ay dapat ibalik sa aklatan sa itinakdang petsa.

May bayad na multa sa huling pagsauli, nawala o nasirang bagay. Ang mga utang na hindi nabayaran ay ibibigay sa ahensiya ng koleksiyon ng utang.

Mangyari lamang na magtanong kung kailangan mo ng tulong.

Our libraries I Joining I Borrowing