Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Search options


Nga Tupuna o Te Whanganui-a-Tara


series book covers

The title underlined links will take you directly to our catalogue.

Books in the Series | Individual biographies (English and Te Reo) | Order copies

Nga tupuna o Te Whanganui-a-Tara, volume 1, written and researched by Sandra Clarke for Wellington City Libraries, with assistance from Ann Reweti and Lotofoa Fiu. (2001)
Contents : Te Wai Heberley -- Te Ropiha Moturoa -- Mohi Ngaponga -- Ngatata-i-te-Tangi -- Wiremu (Wi) Tako Ngatata -- Hirini Nukutaia -- Patukawenga -- Wi Hape Pakau -- Hemi Parai -- Wiremu (Wi) Piti Pomare -- Te Rira Porutu -- Ruhia Porutu -- Kurae Puakawe -- Retimana Pukahu -- Te Kaeaea or Taringakuri -- Ta Matoha -- Wi Kingi Wairarapa -- Wiremu Kingi Pouawha -- Honiana-te-Puni-Kokopu -- Tamati Wiremu te Wera -- Te Wharepouri -- Wi Kingi te Awhitu.

Nga tupuna II o Te Whanganui-a-Tara, prepared by Sandra Clarke, Lotofoa Fiu, Ann Reweti. (2003)
Contents: Minarapa Rangihatuake (abridged) -- Wiremu te Kahui Kararehe (abridged) -- Karepa Tuwera -- Kerei Pakuahi -- Pairoke -- Hana te Awhitu -- Hana Waitara -- Rawiri Matangi -- Manihera te Toru -- Mere Kapa Ngamai I -- Mere te Hamene -- Te Wira Mangatuku -- Wiremu Kingi Puwhakaawe -- Harena Kauamo -- Karipa Tawake -- Enoka Hohepa Taitea -- Pirihira te Tia -- Hemi Topine te Mamaku (abridged) -- Pairua te Rangikatatu -- Paratene te Wheoro -- Harata te Kiore -- Aperhama Tuhana Wakaruamoko -- Taituha te Rena -- Wi Omere te Ipu -- Te Keepa Ngapapa.

Nga tupuna o Te Whanganui-a-Tara. Volume 3, written by Sandra Clarke, assisted by Lotofoa Fiu and Ann Reweti. (2005)
Contents : Reihana te Kamo -- Wiremu Tamihana te Neke -- Parete Teira -- Kautawera -- Tini Waitapu -- Karena te Whiwhia -- Hohepa Kopiri -- Enoka Hohepa Taitea -- Pane Waka -- Mahau Tomairangi -- Oriwia te Atiraukawa -- Matene Tauwhare -- Manihera te Toru -- Taare Waitara -- Paratene te Aoturoa -- Kauamo -- Ramari Ropiha -- Te Munu te Ohiro -- Teretiu Paora -- Akanihi Himiona -- Ahipane Marangi -- Henare Pumipi te Whakainu -- Wakaiwa Lavinia Barrett -- Tuarau -- Heni Wairaweke -- Tautara -- Wi Kingi te Awhitu & whanau (amended).

Nga tupuna o Te Whanganui-a-Tara. Volume 4, by Sandra Clarke and Neville Gilmore. (2007)
Contents : Ihikaera te Waikapoariki -- Taare Tahua -- Mata Pekainu Tumatuhiata -- Hori Ngapaka -- Hori Pipi -- Te Teira Whatakore -- Ihaka Te Rou -- Te Poho-o-te-rangi -- Arapera Rongouaroa -- Teretiu Tuwhare -- Apikaera Taotao -- Mawene Hohua -- Patara te Tapetu -- Rawiri Motutere -- Te Wiremu Otaki -- Te Kere Ngataierua -- Komene Paipa -- Te Rei Pukekura -- Kipa Mahuki -- Karena Waitere -- Ingo Takata -- Hare Parata -- Kereopa te Wharepouri -- Mere Pararaki -- Mohi Puketapu -- Roera Apahuna -- Ria Tutereiao -- Te Watarauihi Ngahenga -- Tipene te Raro.

Name indexes

Index (bk 1) | Index (bk 2)

I Te Reo MāoriIn English
Ngā Tupuna o Te Whanganui-a-Tara:-

Hei Tīmata
Akanihi Himiona
Apikaira Taotao
Hare Parata
Hemi Parai
Hohepa Kopiri
Karena Te Whiwhia
Mata Pekainu Tumatuhiata
Manihera Te Toru
Mere Kapa Ngamai I
Oriwia Te Atiraukawa
Patara Te Tapetu
Pirihia Te Tia
Rawiri Matangi
Rawiri Motutere
Rōpiha Moturoa
Ruhia Porutu
Te Munu Te Ohiro
Te Watarauihi Ngahenga
Te Wira Mangatuku
Wi Omere Te Ipu

Ngā Tupuna from Te Whanganui-a-Tara:-

Introduction
Akanihi Himiona
Apikaira Taotao
Hare Parata
Hemi Parai
Hohepa Kopiri
Karena Te Whiwhia
Manihera Te Toru
Mata Pekainu Tumatuhiata
Mere Kapa Ngamai I
Oriwia Te Atiraukawa
Patara Te Tapetu
Pirihia Te Tia
Rawiri Matangi
Rawiri Motutere
Rōpiha Moturoa
Ruhia Porutu
Te Munu Te Ohiro
Te Watarauihi Ngahenga
Te Wira Mangatuku
Wi Omere Te Ipu

Nga Tupuna o Te Whanganui-a-Tara Volume 4 is available!


Wellington City Libraries, in conjunction with the Wellington Tenths Trust, produced volume 4 in 2007. The book profiles another 29 Tupuna from iwi who migrated to Te Whanganui-a-Tara in a series of heke during the 1820s and 1830s. These iwi were mainly Te Ati Awa, Ngati Tama and Ngati Ruanui.

illustration from book cover Copies of any volume, including the full set, are available for purchase from the Central Library Second floor. Alternatively, complete the pdf order form and attach a cheque (payable to Wellington City Council) with this form and send it to:
Ann Reweti, Wellington City Libraries, PO Box 1992, Wellington 6140.

If you have any queries please telephone Ann on 04-801 4112 or email ann.reweti@wcc.govt.nz

Prices :
Set: Nga Tupuna o te Whanganui-a-Tara Volumes 1–4 $50
Individual volumes :
Volume 4 : $20
Volume 3: $15
Volume 2: $10
Volume 1: $10

Nga Tupuna o Te Whanganui-a-Tara Volume 4 launched!


On Friday 7th September, the launch was held at the Central Library, with the Wellington Tenths Trust.

photo taken during the launch on 7th September, 2007
Matthew Reweti-Gould shares some tupuna narratives during the book launch

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa