Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Na Faletuhi Fakamua i Ueligitone

E 12 ia faletuhi fakamua i Ueligitone e mafai ke fakaaogā e koe. Ko ietahi taimi e takua ni lālā e o te faletuhi (library branches). Ko tau pepa fakataga o te faletuhi (library card) e mafai ke fakaaogā i na lālā uma ienei, kae ko ietahi lālā e hē i ei na tuhi e maua uma ai na matakupu. Ko te kau faigaluega a te faletuhi e fehoahoani atu ki te hakiliga o na mea e fofou koe ki ei.

Central Library (Faletuhi Tuloto)
Ko te faletuhi e hili te lahi ai o na tuhi ko te City i te 65 Victoria Street, i tafa o te Civic Square. Ko na pāhi (buses) uma lele e kui i loto i te Central City e kui pili lele ki ei (fakaaogā te Willis Street bus stop), ma e i ei foki he pāka tavale i lalo (off Harris Street).

E tatala i te Aho Gafua ke pa ki te Aho Tofi 9.30am-8.30pm; Aho Falaile 9.30am-8.30pm; Aho Tonai 9.30am-5.00pm; Aho Ha 1pm-4pm.
ietahi fakamatalaga

Central

Newtown Library (Faletuhi i Newtown)
E lahi na tuhi, na nuhipepa ma na mekahini i na gagana kehekehe i ei. E i te 13 Constable Street, Newtown. Ko te bus stop e pili ki ei e i loto o na falekoloa i Newtown, ma e i ei foki te pāka tavale e heai he totogi mo he 20 minute.

E tatala i te Aho Gafua ki te Aho Tofi 10am-6pm; Aho Falaile 10am-8pm; Aho Tonai 10am-12:30pm.
ietahi fakamatalaga

Newtown

Ko ietahi faletuhi e maua ai foki na tuhi i na gagana kehekehe. E aofia ai te

Johnsonville Library (Faletuhi i Johnsonville)
Tuatuhi: 5 Broderick Road, Johnsonville. E lahi na pāka tavale e heai he totogi e pili ki ei.

E tatala i te Aho Gafua - Aho Tofi 10am-5:30pm; Aho Falaile 10am-8pm; Aho Tonai 10am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Karori Library (Faletuhi i Karori)
Tuatuhi: 247 Karori Road.

E tatala i te Aho Gafua ki te Aho Lulu, Aho Falaile 9.30am-6pm; Aho Tofi 9.30am-8pm; Aho Tonai 9.30am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Miramar library (Faletuhi i Miramar)
Ko te faletuhi e i te 68 Miramar Ave, ko te auala lahi ia ki Miramar, ma ko te auala ki loto e fakafehagai ma te NZ Post. E lahi lele na pāka tavale e heai ni totogi e pili ki ei.

E tatala i te Aho Gafua 10am-8pm Aho Lua - Aho Falaile 10am-6pm; Aho Tonai 10am-12:30pm.
ietahi fakamatalaga

Miramar

Ruth Gotlieb library, Kilbirnie (Faletuhi i Kilbirnie)
Tuatuhi: 101 Kilbirnie Crescent, Kilbirnie. E lahi na pāka tavale e hē totogia e pili ki te faletuhi.

E tatala i te Aho Gafua - Aho Lulu, Aho Falaile 10am-6pm; Aho Tofi 10am-8pm; Aho Tonai 10am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Ko na faletuhi uma lele e tapunia i na aho mālōlō (public holidays).

ietahi fakamatalaga e uiga ki na faletuhi mo te lautele o tagata i Ueligitone

Kilbirnie

Our libraries I Joining I Borrowing