Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Mga Aklatang Publiko sa Wellington

Mayroong 12 aklatang publiko sa Wellington na maaari ninyong gamitin. Minsan, ang tawag sa mga ito ay mga sangay ng aklatan. Maaari ninyong gamitin ang inyong library kard sa lahat ng mga sangay, subali't ang ilan sa mga ito ay walang mga libro sa lahat ng mga paksa. Ang mga kawani ng Aklatan ay naroroon upang tulungang kayong makita ang inyong kailangan.


Central

Central Library (Aklatang Sentral)

Ang aklatan na may pinakamaraming libro ay nasa Lungsod sa 65 Victoria Street, sa Liwasang Pambayan. Lahat ng mga bus na tumatakbo sa Sentro ng Lungsod ay daraan dito nang isang bloke ang lapit (gamitin ang hintayan ng bus sa Willis Street), o mayroong paradahan ng kotse sa ilalim (mula sa Harris Street). Ito ay bukas
Lunes hanggang Huwebes 9:30 ng umaga-8:30 ng gabi; Biyernes 9:30 ng umaga-8:30 ng gabi; Sabado 9:30 ng umaga-5:00 ng hapon; Linggo 1-4 ng hapon.
karagdagang impormasyon

 
Newtown

Aklatan ng Newtown

Maraming mga libro, mga pahayagan at mga magasin sa iba't-ibang wika. Ito ay nasa 13 Constable Street, Newtown. Ang pinakamalapit na hintayan ng bus ay nasa Newtown Shops o mayroong 20-minutong walang bayad na paradahan ng kotse. Ito ay bukas
Lunes hanggang Huwebes 10 ng umaga-6 ng gabi; Biyernes 10 ng umaga-8 ng gabi; Sabado 10 ng umaga-12:30 ng tanghali.
karagdagang impormasyon

 
Ang ibang mga aklatan ay mayroong mga libro sa iba't-ibang wika. Ang mga ito ay:

Aklatan ng Johnsonville

Direksiyon: 5 Broderick Road, Johnsonville. Marami itong walang bayad na paradahan na malapit sa aklatan. Ito ay bukas

Lunes - Huwebes 10 ng umaga-5:30 ng hapon; Biyernes 10 ng umaga-8 ng gabi; Sabado 10 ng umaga-4 ng hapon.
karagdagang impormasyon

Aklatan ng Karori

Direksiyon: 247 Karori Road, Karori.

Lunes hanggang Miyerkoles, Friday 9.30 ng umaga-6 ng gabi; Huwebes 9.30 ng umaga-8 ng gabi; Sabado 9.30 ng umaga-4 ng hapon.
karagdagang impormasyon

Miramar

Aklatan ng Miramar Library

Ang aklatan ay nasa 68 Miramar Avenue, na siyang pangunahing karsada patungong Miramar, at ang pasukan nito ay nasa katapat lamang NZ Post shop. Maraming walang bayad na paradahan na malapit dito. Ito ay bukas

Lunes 10 ng umaga-8 ng gabi; Huwebes hanggang Biyernes 10 ng umaga-6 ng gabi; Sabado 10 ng umaga-12:30 ng tanghali.
karagdagang impormasyon

 

Kilbirnie

Aklatan ng Ruth Gotlieb (Kilbirnie)

Direksiyon: 101 Kilbirnie Crescent, Kilbirnie. Marami itong walang bayad na paradahan na malapit sa aklatan. Ito ay bukas

Lunes - Miyerkoles, Biyernes 10 ng umaga-6 ng gabi; Huwebes 10 ng umaga-8 ng gabi; Sabado 10 ng umaga-4 ng hapon.
karadagang impormasyon

Lahat ng mga aklatan ay sarado kung pista opisyal.

karagdagang impormasyon sa lahat ng mga aklatang publiko ng Wellington (more information on all the Wellington public libraries)

Our libraries I Joining I Borrowing