Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

O Fa'amatalaga e uiga i Gāluega

O le Fale Faitautusi Tūtotonu

(Victoria St, i le 'A'ai)

I le Fale Faitautusi Tūtotonu, o tusi i mea taugāluega o lo'o i le fogāfale muamua. O le nūmera e maua ai i le fata o le, 650.1 - 650.14. O matā'upu e aofia ai, o fa'amatalaga o le tagata ma gāluega sa galue ai, o talosaga mo gāluega, o fesoasoani e saunia ai mo initaviu (interviews) fa'apea auala ma metotia i le su'eina o galuega.

Mo le tupulaga talavou, o le vāega mo Tupulaga Mātutua e i le fogāfale pito i lalo. E maua ai fo'i nisi fa'amatalaga aogā.

Fa'amolemole fesili i le aufaigāluega a le fale faitautusi pe a e mana'omia se fesoasoani, ona e i ai matā'upu e tāgafa fa'atasi (related), a e ese'ese vaega o le fale faitautusi e maua ai.

management picture

O Lālā o le Fale Faitautusi

O tusi e uiga i gāluega e mafai ona maua i fuainumera lava ia, (650.1 - 650.14) i fatatusi. E tutusa itū'āiga tusi e uiga i le mata'upu e maua ai, ae e le tele.

Afai o se tusi e te mana'o ai o lo'o fa'aaogāina e seisi pe o lo'o maua i se isi fale faitautusi, e tatau ona e sa'ilia le lisi o tusi ma isi alagā'oa. E mafai ona e taofia se tusi i le tau e $2, ma e mafai ona auina ifo i le lalā o le fale faitautusi e latalata ane iā te oe.

E tele lava nisi upega o fa'amaumauga i le initaneti e maua ai ni fa'amatalaga tāua ma le talafeagai. Fa'amolemole fesili i le aufaigāluega a le fale faitautusi pe a e mana'omia se fesoasoani.

management picture management picture

Sa'iliga i le Kataloki (catalogue)

O le sā'ili'iliga muamua e mai le itūlau o le SA'ILIGA AMATA (basic search) E aipito sili ona lelei pe ā fa'aaogā le FA'ASOLO MATĀ'UPU (subject browse) po'o le UPU AUTŪ (keyword). O sā'ili'iliga o lo'o i lalo ifo e avea sa'o oe i le Kataloki (catalogue).

 • RESUMES (O TALA'AGA PUPU'U) e te maua ai tusi e fa'asino mai ai le tusiga o sou tala'aga - CV (curriculum vitae).
 • APPLICATIONS FOR POSITIONS (O TUSI O TALOSAGA MO GALUEGA) e te maua ai tusi i fautuaga ma fa'ata'ita'iga o le tusiina o tusi ma talosaga mo se galuega.
 • EMPLOYMENT INTERVIEWING (O TALANOAGA MO GāLUEGA) e te maua ai tusi e fesoasoani iā te oe a o e sauniuni o le a fa'atalanoaina oe mo se galuega.
 • JOB HUNTING (O le SA'ILIGA O GāLUEGA) e te maua ai tusi o fautuaga i auala e su'e ai galuega, e aofia ai ma le su'eina o galuega i le initaneti (internet).
 • OCCUPATIONS (O MATĀTĀ) e te maua ai tusi e fautuaina ai tomai ma le maualuga o tusi pasi ua maua e mana'omia, ina ia mafai ai ona apalai mo matātā i se galuega.
 • CAREER CHANGES (FESUIA'IGA O GALUEGA) e fesoasoani mo oe pe afai ua e mafaufau e sui lau galuega o lo'o e galue ai, ma ua e fia iloa pe fa'apefea ona fa'atino.
 • CAREER DEVELOPMENT (O le ATINA'EINA O TOMAI) e te maua ai tusi e uiga i le fa'aleleia ātili o ou tomai, ma e fa'amaualugaina ai e oe oe lava i le maketi o galuega ma faiva.
management picture

O Nusipepa ma Mekasini

E maua le le Dominion Post. i fale faitautusi uma. O avanoa faigāluega e fa'asalalauina ma fa'ailoa i pepa o le Aso Lulu ma le Aso To'ona'i.

E maua fo'i i le Fale Faitautusi Tutotonu nusipepa mai isi itū o Niu Sila, e aofia ai le NZ Herald, o le Press ma le Otago Daily Times.

E mafai fo'i ona e fa'aaogāina upega o fa'amaumauga e le totogiina i komepiuta i Fale Faitautusi uma lava o le A'ai o Ueligitone, e faitau ai nusipepa. E i ai la matou so'otaga ma nusipepa a Niu Sila ma nusipepa o va o mālō. (kiliki i pe afai o e i ai i se komepiuta e le totogia a le fale faitautusi, pe o e fa'aaogaina sa oe lava komepiuta i fafo atu).

management picture

O Nofoaga o Upega o Fa'amaumauga aogā

O komepiuta e lē totogia o lo'o i totonu o fale faitautusi ta'itasi, e mafai ona e o'o ai i Upega o Fa'amaumauga a le Malo o Niu Sila. E aofia ai so'otaga nei:

 • Department of Immigration, Matāgaluega o Femalagaiga, o fa'amatalaga i le su'eina o galuega i Niu Sila, o pemita faigaluega ma le tele o nisi fa'amatalaga.
 • Career Services Rapuara, Matātā tuto'atasi a le Mālō (Crown entity), e maua mai ai fautuaga ma ta'iala e uiga i galuega ma faiva.
 • KiwiCareers, o se upega o fa'amaumauga e fa'atupeina e le mālō e maua ai avanoa faigāluega i Niu Sila, o fa'amatalaga e uiga i falegaosioloa ma toleniga mo le fa'aleleia o tomai, fa'apea so'otaga i nisi upega o fa'amaumauga e talafeagai ai.
 • Seek, o le upega o fa'amaumauga lenei a Niu Sila mo avanoa faigaluega e pito sili ona ta'atele lona fa'aaogaina.
 • Job Stuff, o fa'asalalauga o avanoa faigaluega a nusipepa.
 • New Zealand Government Jobs Online, mo nisi fa'amatalaga e uiga i le faigaluega i Matagaluega a le Mālō.
 • National Library of New Zealand, feso'ota'iga o upega o fa'amaumauga mo avanoa faigaluega.

About | News