Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Sidee aan ugu biiri karaa maktabada ama laybereeriga?

Waa inaad la timaadaa:

  • Waxa cadeymo ah (paasapoor, kaarka bankiga, ama wax ardaynimada cadynayo)
  • Warqad ama xisaabta bankigaada oo ku qoran magacaada iyo cinwaankaada. (Bankigaada wuu ku siinayaa iyadoo ku qoran cinwaakaada)
  • Magac iyo cinwaan qof kale oo aadan isku meel ku nooleyn.

Marka aad hesho kaarka maktabada:

  • Ha siinin qof kale kaarkaada
  • Noo soo sheeg hadii cinwaankaada aad bedesho
  • Noo soo sheeg hadii kaarkaada kaa lumo ama lagaa xado

Imisa ayuu qiimahiisa yahay?

Lacag laíaan ayaa ugu soo biiri kartaa kuna amaahan karta buugag hadii aad ku nooshahay Wellington.

SheeygaQiimahaLa daahida
BuugagaLacag laíaan muddo 3 isbuuc80c senti maalintiiba
Jaraa'id50c isbuuciiba60c senti maalintiiba
CDs$1 isbuuciiba60c senti maalintiiba
Fiidiyo$3 isbuuciiba$1 maalintiiba
DVDs$4 isbuuciiba$1 maalintiiba

Sheeg kasta waa in lagu soo celiyaa maktabada taariikhda loogu talagaly.

Wixii lala soo daaha, la lumiya ama la waxyeeleeyo waxaa la bixinayaa ganaax. Deyntii aan la bixinin waxaa loo gudbinayaa hayada deyn aruurinta.

Baasaboodhka maaweelada

Fadlan weydiiso hadii caawinaad aad u baahantahy.


Our libraries I Joining I Borrowing