Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Na Faletuhi Fakamua i Ueligitone

E 12 ia faletuhi fakamua i Ueligitone e mafai ke fakaaogā e koe. Ko ietahi taimi e takua ni lālā e o te faletuhi (library branches). Ko tau pepa fakataga o te faletuhi (library card) e mafai ke fakaaogā i na lālā uma ienei, kae ko ietahi lālā e hē i ei na tuhi e maua uma ai na matakupu. Ko te kau faigaluega a te faletuhi e fehoahoani atu ki te hakiliga o na mea e fofou koe ki ei.

Central Library (Faletuhi Tuloto)
Ko te faletuhi e hili te lahi ai o na tuhi ko te City i te 65 Victoria Street, i tafa o te Civic Square. Ko na pāhi (buses) uma lele e kui i loto i te Central City e kui pili lele ki ei (fakaaogā te Willis Street bus stop), ma e i ei foki he pāka tavale i lalo (off Harris Street).

E tatala i te Aho Gafua ke pa ki te Aho Tofi 9.30am-8.30pm; Aho Falaile 9.30am-8.30pm; Aho Tonai 9.30am-5.00pm; Aho Ha 1pm-4pm.
ietahi fakamatalaga

Central

Newtown Library (Faletuhi i Newtown)
E lahi na tuhi, na nuhipepa ma na mekahini i na gagana kehekehe i ei. E i te 13 Constable Street, Newtown. Ko te bus stop e pili ki ei e i loto o na falekoloa i Newtown, ma e i ei foki te pāka tavale e heai he totogi mo he 20 minute.

E tatala i te Aho Gafua ki te Aho Tofi 10am-6pm; Aho Falaile 10am-8pm; Aho Tonai 10am-12:30pm.
ietahi fakamatalaga

Newtown

Ko ietahi faletuhi e maua ai foki na tuhi i na gagana kehekehe. E aofia ai te

Johnsonville Library (Faletuhi i Johnsonville)
Tuatuhi: 5 Broderick Road, Johnsonville. E lahi na pāka tavale e heai he totogi e pili ki ei.

E tatala i te Aho Gafua - Aho Tofi 10am-5:30pm; Aho Falaile 10am-8pm; Aho Tonai 10am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Karori Library (Faletuhi i Karori)
Tuatuhi: 247 Karori Road.

E tatala i te Aho Gafua ki te Aho Lulu, Aho Falaile 9.30am-6pm; Aho Tofi 9.30am-8pm; Aho Tonai 9.30am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Miramar library (Faletuhi i Miramar)
Ko te faletuhi e i te 68 Miramar Ave, ko te auala lahi ia ki Miramar, ma ko te auala ki loto e fakafehagai ma te NZ Post. E lahi lele na pāka tavale e heai ni totogi e pili ki ei.

E tatala i te Aho Gafua 10am-8pm Aho Lua - Aho Falaile 10am-6pm; Aho Tonai 10am-12:30pm.
ietahi fakamatalaga

Miramar

Ruth Gotlieb library, Kilbirnie (Faletuhi i Kilbirnie)
Tuatuhi: 101 Kilbirnie Crescent, Kilbirnie. E lahi na pāka tavale e hē totogia e pili ki te faletuhi.

E tatala i te Aho Gafua - Aho Lulu, Aho Falaile 10am-6pm; Aho Tofi 10am-8pm; Aho Tonai 10am-4pm.
ietahi fakamatalaga

Ko na faletuhi uma lele e tapunia i na aho mālōlō (public holidays).

ietahi fakamatalaga e uiga ki na faletuhi mo te lautele o tagata i Ueligitone

Kilbirnie

Our libraries I Joining I Borrowing