Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Rongorongon i bukin Makuri

Nen-boki i Nuka

(Victoria St, City)

E reke n te Central Library, booki i bukin makuri ao kaaria n te moan boraoatao. N te kabate ae numbana 650.1 - 650.14. Rongorongon i bukin CVs, kabarabaran makuri ao aro riki tabeua i bukin karekean makuri a kona naba n reke.

I bukia ataei ao te roron rikirake, e kona naba ni reke i aon tano.

Taiakoka titiraki nakoia aomata aika makuri n te Nen-boki i bukin baai aika ko tangiria.

management picture

Mangan Nen-boki

A kona naba ni reke booki i bukin makuri ni te Nen-boki aio, e titabo ma arei i eta, ao e uarereke teutana.

Nkana iai boki ae ko tangiria ao atia ni tangoaki, ko kona ni kakaea ni te kataloki. Ko kona naba ni bubuti ao ko taua n te $2.00 nakon te tai ae mawa i ai.

E rawata naba kawai ni ibwobwoki mai rouia tani makuri ni te Nen-boki. Ko kona ni titiraki i bukin te ibwobwoki.

management picture

Kakaean man te Kataloki

Ko kona ni kabongana man te BASIC SEARCH (kakaekin baai) i ao te tikureni. E bebete nkana e kabongana te SUBJECT BROWSE (norakin baai) ao te KEYWORD (taeka aika kakianato) ni kakaea.
Ao aio karaoana bwa e na kamakuri te kataloki:

  • RESUMES ao ena reke i ai te CV (rongorongo i bukim).
  • APPLICATIONS FOR POSITIONS e reke ikai boki i bukin koro leta ni ibwobwoki ba ena reke am makuri.
  • EMPLOYMENT INTERVIEWING e reke ikai te ibwobwoki i bukin tena ni titiraki i bukin te makuri.
  • JOB HUNTING e reke ikai booki i bukin kakaena makuri man te internet.
  • OCCUPATIONS e reke ikai makuri aika botau ma am beba ni reirei ngkana ko tangiria.
  • CAREER CHANGES e reke ikai makuri ae ko tangiri aika mawa nkana ko bia kitana am makuri ngkai.
  • CAREER DEVELOPMENT e reke ikai rongorongo aika botau ma am makuri, ao e kona ni buokiko i bukin katamaroan am makuri.
management picture

Niutibeba Boki ni rongorongo

E kona reke ni Nen-boki ni kabana te niutibeba ae te Dominion Post. Rongorongon makuri a kona ni reke ni te Katen-bong ao te Kaoono-bong.

Te Central Library (Nen-boki i Nuka) e kona ni reke iai niutibeba riki tabeua mai Niutilani NZ Herald, the Press ao te Otago Daily Times.

Ko kona naba ni kabongana te internet computers n te Wellington City Libraries ni warekia niutibeba aikai. (Click here ngkana ko kabongana te free internet PC nke te computer i tinanikun te Nen-boki).

management picture

Nora te Websites aio

E kona ni reke ana website te Tautaeka ni Niutilani n te free internet computers n Nen-boki ni kabana:

Our libraries I Joining I Borrowing