Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Nen-boki i bukia Aomata ni kabana i Wellington

E 12 matin te Nen-boki i Wellington. Ni tai tabetai a aranaki ba Mangan Nen-boki. Ko kona ni kabongana am kaati. E kona reke te ibwobwoki mai rouia tani makuri.

Central Library (Nen-boki i Nuka)
Aio te kabanea ni bubura ao a maiti booki i ai 65 Victoria Street, nte Civic Square. I ai te nan bati a buti i rarikina, kabongana te Willis Street bus stop), ao iai naba te kapaka i nano (i rarikin Harris Street). E uki

Monibong nakon Kabong man te 9:30am-8:30pm; Kanimabong man te 9:30am-8.30pm; Kaoonobong man te 9:30am-5:00pm; Tabati man te 1pm-4pm.
rongorongo riki tabweua

Central

Newtown Nen-boki
E rawata ikai boki ao niutibeba ao boki ni rongorongo ni taetae aika maiti. E reke i kai 13 Constable Street, Newtown. E kaan nakon te bus stop i rarikin Newtown Shops, i ai naba te 20-miniti carpark e uki

Man te Moanbong nakon te Kabong 10am-6pm; Kanimabong 10am-8pm; Kaoonobong 10am-12:30pm.
rongorongo riki tabweua

Newtown

I ai riki Nen-boki e maiti ai boki ni tatae aika kakaokoro. Aikai araia

Johnsonville Nen-boki
E reke ikai: 5 Broderick Road, Johnsonville. E rawata ikai te tabo ni baka ia te ka ao e kaan nakon te Nen-boki. E uki

Moanbong - Kabong 10am-5:30pm; Kanimabong 10am-8pm; Kaoonobong 10am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Karori Nen-boki
E reke ikai: 247 Karori Road, Karori.
Moanbong nakon te Katenbong, Kanimabong 9.30am-6pm; Kabong 9.30am-8pm; Kaoonobong 9.30am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Miramar Nen-boki
Te Nen-boki e tei i 68 Miramar Ave, aio te kawai ae bubura nakon Miramar, mataroan e kaitara te NZ Post shop. Ao e rawata te kapaka i ngkane.

E uki man te Moanbong 10am-8pm Kauabong nakon te Kanimabong 10am-6pm; Kaonobong 10am-12:30pm.
rongorongo riki tabweua

Miramar

Ruth Gotlieb (Kilbirnie) Nen-boki
E reke ikai: 101 Kilbirnie Crescent, Kilbirnie. E rawata nab ate kabaka ao e kaan nakon te Nen-boki. E uki

Moanbong - Katenbong, Kanimabong 10am-6pm; Kabong 10am-8pm; Kaonobong 10am-4pm.
rongorongo riki tabweua

Nen-boki ni kabana a in ni bong ni motirawa.

a maiti riki rongorongo nakon Nen-boki ni kabana i Wellington

Kilbirnie

Our libraries I Joining I Borrowing