Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Te au apinga tauturu i roto i te reo Maori Kuki Airani no te aronga mama'ata

Tei roto i te Are Vairanga Puka Tatau (library) o Wellington te au Nuti Pepa, te au Puka e te au CD imene akatangi i roto i te reo Maori Kuki Airani, e tetai au puka puapinga katoa no te iti-tangata Pasefika.

Te au Nuti Pepa

E maata ta te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central Library) au nuti pepa tuketuke mei te au oire mai takapiniia Niu Tireni.

Ka kitea e koe te nūtipēpa Cook Islands News i roto i te `are vairanga puka i te `ōire ma`ata (Central), i Kilbirnie `ē Newtown.  Kāre e rauka i te `apai i te au nūtipēpa ki va`o – ka tatau ua koe i te reira ki roto rāi i te `are vairanga puka.

Ka rauka i tetai ua atu i te akara i te nuti Maori Kuki Airani te kare koe e tutaki ki runga i te roro uira atuitui (website) i runga aere i te internet o te au komupiuta i roto i te au Are Vairanga Puka Tatau katoatoa. Tei runga katoa i reira te au nuti pepa, Cook Islands News.

Te au Puka Tutu Tatau (Magazines)

Tei runga i te Ta'ua Mua o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central Library) te ngai i vai ei te au puka tūtū te au puka tatau reo Pasefika, i te pae i te mataara uira tere atu ki runga, ma te tere mai ki raro. Ka tikaia koe i te tatau i teia au puka tūtū tatau i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, me kare ra, i te apai i tetai kopi no tetai okotai epetoma na roto i taau kāti tika'anga no te apai puka ki te kainga. Ko teia tetai pae o te au puka tutu tatau te ka mareka te iti-tangata Kuki Airani i te tatau (penei e te maata'anga o te iti-tangata Pasefika):

Te au puka

Te vai nei te au puka a te tamariki i roto i te Reo Māori Kūki Airani, i roto i te `are vairanga puka o te `ōire ma`ata (Central) `ē i roto katoa i te au `ātava `are vairanga puka (Click here).

Kare i maata rava te au puka reo Maori Kuki Airani na te aronga mamaata, e tei te ta'ua mua o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai, i te tua kaui o te mataara kakekake ki runga, i te pae i te kaingakai no te uiui atu i te tuanga o te Angaanga Rima, te Akatangi, e te Tata ma te Tatau Tua (Art, Music and Literature).

Te au puka i roto i te reo Papa'a

Ka rauka i te `apai i te ma`ata`anga o te au puka e 3 `epetoma te roa. Kua `akapapa`ia tā mātou au puka nā roto i tēta`i tānūmero`anga `ē ko te tū rāi ia o te `akapapa`anga i roto i te au `are vairanga puka kātoatoa. Tēia te `ākara`anga, te Road Code nō te mōtokā, pātikara matīni `ē te au raitini `aka`oro torōka, kua vai`o`ia ki te nūmero 343.0946 DON. Te vaī ra te au kōpī i roto i te au `are vairanga puka kātoatoa `ē ka rauka i te `apai i teia au puka e 1 `epetoma te roa.  Mē kāre e kōpī e vaī ra, ka rauka i ā koe i te tāpa`o i tēta`i ki tā`au kāti `are vairanga puka (library card).

Teia tetai au akapapa'anga puapinga (subjects) penei ka mataora koe i te kite:

  • te numero 499.4 o te kārāma (grammar) e te au puka akamarama tuatua (dictionaries) o te reo Maori Kuki Airani.
  • te numero 500 tuma: no te kite oonu kimi mamao (science) te au rakau tupu, te tumurakau e te au manu o te enua.
  • te numero 610 ki te 616: no te ora'anga tangata
  • te numero 640 ki te 649: no te akono tiaki ngutuare, tuitui apinga no te ngutuare, te kakau tamariki e to te aronga mamaata, te tunu kai e te tuanga a te au metua i te akono tiaki tamariki.
  • te numero 650 tuma: te au tuatua akakitekite no te tuanga angaaanga i Niu Tireni nei
  • te numero 700 tuma te au puka o te angaanga rima (art), te imene e te akatangi, te teata e te angaanga tamataora
  • te numero 800 tuma: no te angaanga tata, tatau tua (literature) mei te tata poetīrī (poetry), akatutu tua (plays), tata tua (essays) e te tata leta
  • te numero 900 tuma: te au basileia, te teretere turoto e te tuatua no te kapua'anga o tetai au basileia, mei to te Kuki Airani (996.1), te Kuki Airani e te teretere turoto atoro e pera katoa no te tuatua i tona kapua'anga mai e tona turanga i teia pae moana (919.6) e te teretere aere na roto ia Niu Tireni (919.31).
amazon book link.

A history of the Pacific Islands , by Steven Roger Fischer

 

Amazon image link.

Music of the South Pacific
Music from Cook Islands,
Chuuk, Papua New Guinea,
Solomon Islands, Vanuatu,
Fiji, Tonga, Western Samoa
& Kiribati.

Te DVD e te CD Imene Akatangi

Ka rauka ia koe i te apai CD e te DVD no tetai epetoma okotai na roto i taau kāti tikaanga no e apai puka ki te kainga. Ka tutaki koe i tetai moni no te apai i te au apinga mei roto mai i te tuanga o te Akatangi'anga e te Akarakara'anga (Sound & Vision). Mei te mea ra e, e kāti Community Service taau, e āpa ua o te moni tutaki taau ka tutaki no teia au apinga.

Tei te ta'ua o raro o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai, e i te Punanga o te ngai o te Akatangi'anga Tinamou e te Akarakara'anga (Central Sound & Vision Centre) te au CD akatangi. E akara koe ki te tuanga o te World Music: Cook Islands, World Music: Pacific. Tei roto i te Are Vairanga Puka Tatau o Newtown tetai au CD imene akatangi Pasefika, mei te CD a te Pacific Soul, Marina e Jamoa Jam. E CD katoa ta matou no te au imene tupuna o te Kuki Airani.

 

No te akamatutu atu i taau tuatua Papa'a

Teia ta matou au tu puka tukēkē e vai nei:

  • E au puka no te turanga noo'anga i Niu Tireni nei, mei te tunu kai, te akono tiaki tamariki a te au metua, e te ora'anga kopapa o te tangata.
  • Te au tu tua reka i te tatau.

Te vai nei teia au apinga i roto i te tuanga no te Akapapa'anga Apii a te Aronga Mama'ata (Adult Learning Collection), e ko te akapapa'anga puapinga rava atu, tei te numero 420.7 e te numero 428.24, e pera katoa i roto i te Punanga o te Akatangi'anga au mea Akarakara'anga i roto tikai i te taoni ia Wellington (Central Sound & Vision Centre). E au Akapapa'anga Apii a te Aronga Mamaata tetai i roto i te au Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central), Newtown, Ruth Gotlieb (i Kilbirnie), Johnsonville, Miramar e Karori.

Kare koe e tutaki i teia au apinga te ka orongaia mai e ka apai koe e 3 epetoma. Me ka anoano koe kia ma'ata taau au apinga ka apai koe, ka tikaia koe kia pera.

No tetai au tuatua akakitekite/akamarama ke atu, e akara atu ki roto i te English as a Second Language subject guide.

E pati mai koe kia matou me ka anoano tauturu koe kia kiteia taau e kimi ra, ine.

Our libraries I Joining I Borrowing