Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Teen Blog

Reading, Wellington, and whatever else – teenblog@wcl.govt.nz

Māwhai Tuhi, rā tuawhā – Rāpare!

Āta mārie ki a koutou ngā kaituhituhi o te motu nei.  He rawe te haere o te pakiwaitara.

He mahi uaua ki a mātou i a rā i a rā ki te whirwhiri tētahi kōwai.  Ko te mea pai kei te ringa o te kaituhi matua te whakatau whakamutunga!

Engari ko tā mātou whiringa mo tē rā tuatoru ko… Whakaahurangi! Tēnā koe e hine mō te whiti.  Aeha!!! ka waimarie a Poneke te ahua nei ka hoa hoa ngā taniwha, pea!!  Kia tūpato ka aha a muri i te engari…….

Tēnā koe hoki ki ngā kaiwhakataetae katoa.

Me aha ināianei? Kei a koutou te mana…

Ānei te paki i tēnei rā…

‘Tākiri mai te ata, tākiri mai te awatea …’ Kei te whakarongo ngā taringa, engari kua kapi ngā whatu. I oho mōata mātou kia tae mai ki konei. Engari, kei te hiamoe tonu au. Ka panaia tōku tuara, ka hongi tōku ihu i te papa. “E oho Mata, titiro!” Ka rangona te auē o ōku hoa, “Whuuuu …” Anga atu ana tōku kanohi ki waho ki te moana, “Ehara …”

“Ehara tonu! He aha tērā?” tāku hāmama ki ōku hoa. “Tē aro i a au tērā ika nui.” te whakautu a tōku hoa. “Te āhua nei he marakihau, arā he taniwha. Tirohia ki ōna whatu muramura.” “Āe mārika! Ira tōna tāwiriwiri e tātā ana i te wai i Te Moana i Raukawakawa” “He parihau ōna? Pērā i te tarākona?” “Me te mea nei, āe!” “Whuuuu! Tērā pea ka hoki mai a Ngake e rapu ana i a …

“Whataitai!!! Kātahi ka, rongo ngā tāngata o Te Whanga-nui-a-tara te papa e neke ana. Tērā pea, ko whataitai tērā e oho ana? Ka rongo a Ngake i tētahi rū, ka kaukau totika. Āe mārika!! Ko Whataitai tērā e oho ana. E kore rawa! He tino whitinga a Ngake, ā, ka noho ā…..”

Ka kōhimuhimu atu a Ngake ki a Whātaitai, “E hoa, kua hoki mai ahau, tērā pea ka haere mai koe ki tōku taha ki te moana, tākaro ai, kaukau ai, ki te papamoana o Te Moana-tāpokopoko-a-Tāwhaki!”. Ka menemene a Ngake. Engari nā wai rā kua poururu mai tōna kanohi nā te kore whakautu a Whātaitai. “E hoa, kei te pai koe?” te kōrero a Ngake. “Āe mārika! Pārekareka ana tō whakaaro e hoa” te whakautu a Whātaitai. “Engari…

Tukuna mai tō whiti ki raro nei, kei te whārangi Māwhai Tuhi rānei. Karawhiua!

Previous

More Good Things To Come

Next

Mīharo!!

18 Comments

 1. Pohutukawa

  me pēhea au e mahea i te whenua?” te aurere a Whātaitai. “Māku koe e āwhina e hoa, engari me āta whai koe i aku kōrero, kei rū te whenua.” te whakautu ā Ngake, ā, ka pupuri a Ngake ki ngā parihau ō Whātaitai. Ka kukume a Ngake, ka panaia a Whātaitai “Kia kaha Ngāke! Hūtia!” te tīwaha atu a Whātaitai. Kua mahea a Whātaitai i te whenua, kua uru atu ia ki te moana ki te taha ō tōna hoa, ā, kua hoki atu rāua ki te kāinga ki Motu Kairangi i Te Whanganui-a-Tara.

 2. Tj

  “Engari kua powharu au ki te whenua nei” te körero a Whätaitai. “Uuuuu äe! Kei te tika koe e hoa. Me aha täua?” te körero a Ngake. “E hoa, me haere koe ki te kimi äwhina, ehara i te mea e ähei ana koe me tö kötahi ki te whakauru atu i ahau ki te wai anö” te whakautu a Whätaitai. “Kei te tika anö koe e hoa. Taihoa! I taku haerenga mai ki könei, i kite au tëtahi hunga tamariki ki te onepü o te moana, tërä pea ka äwhina rätou i a täua”. Nö reira ka kauhoe atu a Ngake ki te kimi i te hunga tamariki. I………

 3. Tairea

  āhua pōuri te tangi o tō reo ināianei Whātaitai”. “Ae na te mea kare taea au te tākaro ki te taha I a koe Whātaitai kei te maukino tonu au ki kōnei”. “Aaaa, me tākiri au ki a koe? heh e kao kei te taumaha haere koe, ka haere au ki te rapu ētahi atu taniwha kia āwhina ki ahau na reira me noho tonu koe ki ko ra”. “Ae Ngake tē taea au te neke kei te maukino tonu au”. Na reira I haere a Ngake ki te rapu āwhina. I te hokinga mai o Whātaitai…..

 4. Te Rima

  Engari, ë hia kë ngä tau kua maukino ahau i konei! Kua roa te wä e panga ana ahau ki konei. He mataku nöku te puta ki te kaitä o te moana. Me te mea nei, të taea e au te ngatete’’ te whakakuene a Whätaitai. “Mäku koe e hutihuti ki mua mai. Me karanga atu ki öu hoa, ngä manu, kia panaia mai i muri” te whakahoki a Ngake. Ka karanga atu ki ngä manu,ä, ka mau i a Ngake ngä pokohiwi a Whätaitai me te karanga atu.”Tahi!…..Rua!…….Toru!”……….

 5. Claudia

  “Engari kāore au i te kauhoe nā te mea i whara au i te wā o tō wehenga.” I hotu a Ngake. “Āhahā, i pēhea?” Te whakautu a Whātaitai “…..

 6. Katie

  “Engari, he ngākau nui tōku mō Te Ūpoko o Te Ika nō reira kāore au i te pīrangi ki te wehe atu ināianei!”

  “Tēnā koa!” ka tangi a Ngake.

  “Ka kauhoe tahi tāua i te moana”

  “Kao Ngake. Kei Te Whanganui-a-Tara tōku kāinga.” te whakautu a Whataitai. Nō reira….

 7. Grace

  Engari e pātata ana au ki tōku awa, ki konei tōku wairua. Kāore he pai ki te wehe atu i tōku kāinga. Tāpiri atu ki tērā, kāore he pai te tote ki a au, nō reira …

 8. Ruby

  he aha te take i hoki tōmuri mai koe? Kei te tatari au mō te wā roa! I tino pouri. I tatari au māu i te takutai o Pito-one. Te wāhi i kaukau tāua i ngā rā o mua. I tino mamae tōku manawa. Engari kāore au i te pōuri nā te mea ko te papamoana tōku kāinga ināianei. Nō reira …

 9. Deborah

  Engari, i tatari au mō ngā tau maha. Tata ki ngā tau kotahi mano. I hea koe?” Te kī a Whātaitai. I whakaaro a Ngake. kātahi ka kōrero “he manawa kai tūtae au! Kei te mōhio koe i tērā. I kauhoe au i ngā moana e whitu. I kite au i ngā ātaahua o te ao. Whakauruurua!” Te whakautu a Ngake. Ka whakatūpehupehu a Whātaitai, nā te mea, kāore a Ngake i mārama i a ia. Ka umere a Whātaitai ki a Ngake, “ka wero ahau i a koe ki te whakaaro mō …

 10. Whakaahurangi

  “Engari…” “Engari he aha e hoa?” te whakautu a Ngake. Katahi ka ru te papa , a, ka taka nga toka ki waenganui i a Ngake raua ko Whataitai , a, ka timata te whenua ki te whanake. “Whataitai!” te korero a Ngake, “Whataitai…

 11. Anahera

  “Engari… kei te mataku au.” Te pararāwaha a Whātaitai. Ka katakata a Ngake “Nā te aha koe i mataku ai?! Ehara i te wāhi mataku. Te ātaahua hoki ki waho rā! I kaukau au ki te taha o ngā wheke nui i te moana hōhonu. I kai au i ngā ika kahukahu kahukura i ngā ākau rahi. I kite au i te tīni o te rā i te tōnga o te rā. I te wā ka maumahara a Ngake i enei mea ka muramura ōna whatu nā tōna hiamo, “He whakapoapoa tēnei, engari kei te mataku tonu.” a Whātaitai. Kātahi, ka tātā whakarere a Ngake i tōna tāwirwiri nā…

 12. Rikirangi

  ko tēnei te wā tuatahi mai rānō kua kautāhoe au i Te Tai-o-Rehua”. Ka whakaaro a Ngake ki ngā kōrero a Whātaitai. Waihoki ka rongo a Ngake ki tōna āmaimai. “Kei te pai e Whātaitai, māku koe hei ārahi” Ka hīkoi atu rāua ki te wai rā, ā, ka tū ki te taha o te wai. “Te ataahua hoki o te wai, te kahurangi hoki” te kōhimu a Whātaitai. Ka…..

 13. Delaynie

  Me hoki ā mahara ki te wā e noho pae ana ahau i te taha moana. E whanga roa ana kia puea ake ngā ngaru, kia marewa te moana, kia whakahoki ahau ki Te Moana i Raukawakawa ki tō taha e tai,” te urupare a Whātaitai. “Mō taku hē e kare, i ērā wā e noho ana koe i te taha moana, i whakaaro ahau kua kimi kē tētahi wāhi pai mōhou, ēngari i whakaaro rorirori noa ahau,” te kōrero a Ngake. “Engari i toka ake te whakaaro kia….

 14. Tiana

  … mehemea ka nuku ahau ka rū te whenua, kātahi ka mate ngā tāngata o tēnei rohe” te whakamārama a Whātaitai. “Kia ahatia? He aha koe i kumanu ai i a rātou?!” te tīwaha a Ngake. “Nā te mea, i te wā ka wehe atu koe, i tino mokemoke au. Nā Ranginui au i whakainu mai i ōna roimata. Nā Papa-tū-ā-nuku rātou ko Haumia-tiketike, ko Rongo-mā-Tāne au i whāngai i ngā kai. Nā Tāwhiri-mātea au i horoi mai i tāna hā. Nā Tamanuiterā au i whakamahana mai i tōna ihi. Nā rātou katoa au i whāngai, i tiaki, i manaaki, i aroha. ‘Aroha mai, aroha atu.’ Me kumanu au i ō rātou uri ka tika. Nā konā …

 15. Stacey

  Me wehe tāua mai i tēnei roto inaianei nā te mea kua kātua katoa to tāua āhua. Te taea tāua ki te noho ki to tāua hou kāinga, i tarai a Ngake ki te peka kia haere ia ki roto i te Moana-nui-a-Kiwa.I te wa i wehe a Ngake i hiahia ana a Whātaitai ki te apataki i a Ngake kia”….

 16. Wayne

  Engari i whakaaro a Ngake, tērā pea kei te rorirori haere ia. Nā te mea tē neke a Whātaitai kia whakahoki kōrero atu ki a ia. I rere mai a Keo, te wairua o Whātaitai nō te taumata tapu a Matairangi. I uru atu Te Keo ki roto I te tinana o Whātaitai, ā, I pueā ia ki te rangi, e aho kanapu ana ia. I taka te waha o Ngake! I taka hoki a Whātaitai I rō wai, I pūngarungaru te moana, ā , I kī atu a Whātaita “ He aha ai……………….?”

 17. Waimarino

  “Ēngari” te hamama a Whataitai kia Ngake. “He āwangawanga ki te haere mai i te taha i ahau” tona whakautu. E kore rawa!!! te kī a Whataitai, me haere tāua ki te kaukau haere i te moana. Ēngari te ahua i runga i te kanohi a Whataitai he tino mataku ki te haere….

 18. Manutai

  “Engari he tino āwangawanga ahau me te mataku hoki” te kī a Whataitai. “E hoa, he aha te take e mataku ai koe?” te patai a Ngake. “E mataku ai au nā te mea I te wā I mahue koe ki te Te Moana i Raukawa, te pōuri hoki ahau. Kei te tino mokemoke ahau i ngā wā o neherā. Engari, i te wā i hōpara ana koe, i takoto ahau i te papamoana e taritari ai au mo te wā tika. Hei aha kei te mohio koe i Te Moana i Raukawa, whano kē ki ahau.” te whakautu a Whataitai. “E hoa, me whakaaro ai koe, kei a koe te tikanga.” te kī a Ngake. E whakaaro ana a Whataitai. “…

Comments are closed.